หมอตาเชียงใหม่ จักษุแพทย์เชียงใหม่ eye doctor ophthalmologist Chiang Mai Hospital

See your Eye Specialist Doctor at St Peter Eye Hospital
โรงพยาบาลตาเซนต์ปีเตอร์

clipart1575746.png
line-messenger-logo-png-930564.png
blue-facebook-facebook-facebook-logo-like-icon-744432.png

Tel. 053-225-011   

@stpeter

@stpetereyehospital

info@stpeter-eye.com

Google Maps 

Contact Us

If_aiga_mail_134146_(1).png

We are Open
Every Day

(Except Public Holidays - Please Call to Check)

Opening Hours

Monday - Saturday
8.00AM - 17.00PM

Sunday
9.00AM - 12.00PM

 

28 YEARS OF EYE CARE

St Peter Eye Hospital has been established since 1993 by Asst. Professor Pithak Kitcharoen, MD.,FICS. St Peter Eye Hospital was the first eye specialist hospital in the north of Thailand. 

We offer a personalised, warm and friendly service for our patients, delivering the highest quality of eye healthcare and optical services. # Chiang Mai Eye Doctor

How can we help you today?

For information on eye health conditions, self care and treatment click here

 

For information about cataract surgery

click here

 

For information about premium multifocal /varifocal intraocular lens implants

click here

COVID19 COVID-19 โควิด19 โควิด-19 หมอตาเชียงใหม่ จักษุแพทย์เชียงใหม่ eye doctor ophthalmologist Chiang Mai Hospital